Projektowanie

    Stworzenie każdego projektu ogrodu jest dla nas wyzwaniem, a zarazem niesamowitą przygodą. Wszystkie, wykonane przez nas projekty ogrodów i terenów zieleni są samodzielnymi, odrębnymi i niezależnymi bytami. Są odzwierciedleniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań naszych klientów. Jednakże, aby uzyskać ten efekt musimy postępować według pewnego schematu, który postaram się Państwu zaprezentować pokrótce:

    Naszą przygodę zaczynamy od zapoznania się z Państwem. Staramy się poznać Państwa zainteresowania, upodobania i oczekiwania, i tu zaczynamy od określenia funkcji jakie ma pełnić ogród, sporządzamy listę obiektów, które na pewno maja się pojawić na tym terenie (np. altana, pergola, plac zabaw, woda).

    Z doświadczenia wiem, że nie wszystkie informacje udaje się uzyskać przy pierwszym spotkaniu i dlatego nie jest to jedyne tego typu spotkanie. Po wstępnej rozmowie przystępujemy do oględzin „placu boju”. Pomimo tego, że pracujemy w oparciu o podkłady geodezyjne, potrzebne bywa wykonanie dodatkowych pomiarów i domiarów. Jeżeli teren jest już w jakiś sposób zagospodarowany robimy inwentaryzację. Przeprowadzamy badanie gleby. Sporządzamy dokumentację fotograficzną.

Wyposażeni w wiedzę pozyskaną od Państwa oraz w sporządzoną przez nas dokumentację, przystępujemy do tworzenia projektu koncepcyjnego. Przedstawi on nam schemat funkcjonalno – przestrzenny opracowywanego terenu, w tym przebieg głównych ścieżek i szlaków komunikacyjnych, położenie najważniejszych obiektów (w tym małej architektury), oraz szatę roślin z podziałem na roślinność wysoką i niską. W związku z tym, że najczęściej rodzi się kilka koncepcji, potrzebne są kolejne rozmowy z Państwem, po to by w końcu dojść do tego najlepszego pomysłu. Nadal wiele elementów można jeszcze łatwo zmienić! Gdy mamy już koncepcje projektu, możemy przystąpić do wykonania projektu szczegółowego (wykonawczego) na który składa się plansza podstawowa (główna) zawierająca wszystkie projektowane elementy, będąca podstawą wszystkich innych planów i rysunków. Wykreślona jest ona w odpowiedniej skali (zazwyczaj 1:100), z naniesionymi dokładnie oznaczeniami. Do projektu dołączona jest lista roślin. Na zakończenie przedstawimy kosztorys inwestorski.

   Wizualizacje pokazują teren w trzech wymiarach, co pomoże Państwu zobaczyć ogród, jeszcze przed jego powstaniem. Rysunki te powstają przy użyciu programów komputerowych, a także odręcznie.